dczt ue efs zporr pwr
Aktualności
O nas
Eksperci
Partnerzy
Projekty
Seminaria i konferencje
Opracowania merytoryczne
Kontakt
Baza firm
Przypomnienie hasła
Rejestracja
Zaloguj

Liczba odsłon:
         
 

Strona "biotech" zawiera treści archiwalne

   
   

UWAGA!

Strona zawiera treści archiwalne dotyczące projektu „TRANSFER WIEDZY POMIĘDZY SFERĄ B+R A GOSPODARKĄ DOLNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ TWORZENIE REGIONALNYCH SIECI NAUKOWO-GOSPODARCZYCH” realizowanego w okresie od 1 października 2005 do 30 czerwca 2007.

 
 

Program IDEAS

   
   

Osoby przygotowujące projekt do pierwszego konkursu Programu IDEAS
(ERC Starting Grants) mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych
w Krajowym Punkcie Kontaktowym. Konsultacje odbywają się w każdy piątek, w godz. 10.00-15.00, przy czym dla każdej osoby przewidziano 30 minut.

Konkurs na ERC Starting Grant otwarty jest dla osób, które uzyskały stopień doktora więcej niż 2 lata a mniej niż 8 lat przed terminem złożenia projektu
(25 kwietnia 2007r.).

 
 

V Seminarium sieci naukowo - gospodarczej Biotech

   
   

pt.: "Klaster NUTRIBIOMED - perspektywy rozwoju".
7 luty 2007r. Wrocławski Park Technologiczny S.A.

 
 

Projekty badawcze

   
   

Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii zaprasza

wszystkie zainteresowane zespoły badawcze do współpracy

w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo

- wdrożeniowych i innowacyjnych.

Jezeli mają Państwo pomysł na projekt i poszukują wsparcia

 
 

IV seminarium sieci Biotech

   
   

5 grudnia br. w ART Hotelu przy ulicy Kiełbaśniczej 20 odbyło się seminarium pt. "Sieć Biotech - perspektywy rozwoju". Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. "Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R, a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo - gospodarczych".

 
 

Współpraca z TUDAG

   
   


Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii wspólnie z TUDAG - Technische Universität Dresden Aktiengesellschaft nawiąże kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą
z instytucjami naukowymi i firmami w Niemczech w dziedzinie genetyki i biologii roślin, bioinformatyki, przechowalnictwa żywności, biotechnologii roślin i biotechnologii w ochronie środowiska.

 
 

Informacja o przedstawieniu propozycji listy projektów kluczowych realizowanych w ramach PO-Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

   
   
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przesłaniu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego propozycji indykatywnej listy projektów kluczowych, które zostaną włączone do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Lista została opracowania w oparciu o udzielone opinie ekspertów i rekomendacje będące wynikiem prac Interdyscyplinarnego Zespołu do przygotowania listy projektów kluczowych dotyczących badań i rozwoju oraz Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Infrastruktury Badawczej, powołanych zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

 
 

Sieć Biotech na Targach Bioforum VI

   
   

       W dniach 19 – 20 października 2006 roku, w Hali EXPO Międzynarodowych Targów Łódzkich odbyły się targi Bioforum VI. Targi Biotechnologii i Biobiznesu są miejscem spotkania polskiego sektora nauk biotechnologicznych z przedstawicielami biobiznesu.          
       Jednym z ich głównych celów jest prezentowanie
i promowanie innowacyjnych biotechnologii oraz tworzenie realnych możliwości ich transferu z nauki do biznesu (od "projektu badawczego" do "produktu rynkowego"). Ważną funkcją Targów jest także przedstawienie pełnej oferty służącej wzrostowi poziomu innowacyjności firm produkujących leki 
i kosmetyki.
 
       
Szczególnie interesującą ofertę targową stanowi prezentacja projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych głównie w laboratoriach naukowych. Są one ważne dla producentów kosmetyków i surowców kosmetycznych, ponieważ mogą wytyczać przyszłe kierunki rozwoju tej branży. 

 
 

III seminarium sieci Biotech

   
   
25 października br. we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyło się seminarium pt. "Środowisko produkcji żywności, jej jakość, wartość nutraceutyczna i biomedyczna w świetle postępu technologicznego i świadomości konsumentów". Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. "Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R, a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo - gospodarczych".

 
 

Program FOCUS - subsydia na tworzenie zespołów naukowych

   
   

Celem tego nowego programu jest wspieranie młodych badaczy posiadających liczący się dorobek naukowy w wybranej, corocznie określanej przez Fundację sferze badań naukowych, która w jej opinii ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Wsparcie Fundacji ma umożliwić młodym uczonym podjęcie nowych, obiecujących i istotnych kierunków badań, a także zapewnić pomoc na pierwszym etapie budowania własnego zespołu naukowego.

W 2006 roku program skierowany jest do uczonych zajmujących się badaniami w zakresie modelowania matematycznego procesów biologicznych, niezależnie od uprawianej przez nich dyscypliny naukowej.

 
 

Zaproszenie do składania wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w dziedzinie nauk neurobiologicznych

   
   

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniając wysoko efekty dwustronnej współpracy niemieckich i polskich zespołów badawczych w dziedzinie nauk neurobiologicznych w latach 2003-2006 i dążąc do wzmocnienia współpracy naukowej w tym obszarze zapraszają do składania wniosków na realizację wspólnych polsko-niemieckich projektów badawczych w programie „Polsko - niemiecka współpraca w dziedzinie nauk neurobiologicznych”. Termin składania wniosków upływa 15 września 2006 r. We wniosku musi być podana nazwa programu: „Polsko - niemiecka współpraca w dziedzinie nauk neurobiologicznych”.

 
 

Bakteriofagi z Wrocławia

   
   

 

W czerwcowym numerze najpoważniejszego biomedycznego pisma "Nature Medicine" w dziale "najważniejsze nowiny", ukazał się artykuł o wrocławskim Ośrodku Terapii Fagowej. (News Feature: Bug Killers. Nature Medicine 2006,12,600. T Hausler).

Jako jedyny w Unii Europejskiej i praktycznie jedyny na świecie stosuje eksperymentalną metodę leczenia trudnych zakażeń bakteryjnych za pomocą bakteriofagów, inaczej mówiąc, wirusów atakujących bakterie. Profesor Wim Fleischmann, doświadczony chirurg- ortopeda, określa na łamach "Nature Medicine" działalność wrocławskiego ośrodka jako fundamentalny krok naprzód! Pomysł użycia wirusów do likwidowania bakterii nie jest nowy. Metodę zaczął stosować w 1919 roku odkrywca fagów, paryski lekarz Felix d`Herelle w leczeniu dzieci chorych na czerwonkę bakteryjną. Metoda fagowa przeżywała swój rozkwit w latach 1920-40, bowiem wtedy nie było zbyt wielu środków do walki z bakteriami. Sytuację zmieniło wynalezienie penicyliny i innych antybiotyków. Po roku 1990 zainteresowanie terapią fagową powróciło, a było to związane z pojawianiem się coraz to nowych szczepów bakterii opornych na antybiotyki. Statystyki podają, że np. w Wielkiej Brytanii prawie 40 % zakażeń szpitalnych gronkowcem złocistym nie reaguje na podawane antybiotyki. W USA odsetek ten jest jeszcze większy i przekracza 50 %.

Jak działa to, co ma szanse zrewolucjonizować leczenie zakażeń bakteryjnych, które zbierają większe żniwo śmierci, niż niejedna wojna na świecie. Po wniknięciu do komórki bakteryjnej fagi zaczynają się powielać i w pewnym momencie uwalniają się z komórki, jednocześnie ją niszcząc. Fagi namnażają się do chwili, kiedy w organizmie chorego są jeszcze bakterie danego szczepu. Metoda nie jest groźna dla ludzi, bowiem fagi nie atakują komórek ludzkich.

Ośrodek Terapii Fagowej działa przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszwelda we Wrocławiu. Prof. Andrzej Górski, kierujący tym ośrodkiem naukowym mówi, że od wielu lat szpitale z całej Polski przysyłają próbki opornych bakterii, a wrocławscy naukowcy dobierają do nich odpowiednie bakteriofagi. Doktor Beata Weber- Dąbrowska musi ciągle poszukiwać nowych fagów, ponieważ bakterie uodparniają się nie tylko na antybiotyki, ale też i na swoich wirusowych wrogów. I tak, kolekcja 40 różnych fagów przeciw szczepom bakterii Escherichia coli, które pochodzą z pierwszego okresu badań, dziś nie wykazuje już żadnej aktywności przeciwbakteryjnej.

Istotnych dowodów na efektywność tej terapii dostarczyły badania na zwierzętach. Doświadczenia na myszach wykazały, że stosując fagi, można wyeliminować wiele infekcji bakteryjnych. Brakuje jednak wiarygodnych badań przeprowadzonych na odpowiedniej grupie pacjentów, chociaż wieloletnie obserwacje kliniczne wykazują, że aż w 70 % uzyskiwano dobre wyniki leczenia. Są i opinie sceptyczne. Nie wszyscy wierzą, ze fagom uda się to, z czym nie radzą sobie nawet najnowszej generacji antybiotyki. Ryland Young z Texas University College Station uważa, że wiedza o fagach jest jeszcze zbyt mała, aby pokładać w nich tak duże nadzieje. Nie wszyscy jednak wykazują taki sceptycyzm. Prof. Wim Fleishmann ze szpitala w Bietigheim w Niemczech postanowił wspomóc wrocławskie badania i chce ruszyć też z tą terapią. Planuje duże testy kliniczne na pacjentach, zgodnie z najnowszymi standardami praktyki medycznej. Wszystko wskazuje, że to właśnie fagi będą terapią przyszłości i antidotum na coraz większą oporność bakterii na antybiotyki.

 
     
Jeli chcesz otrzymywać na bieżąco wszelkie informacje o naszej działalności to zapraszamy do dopisania się do naszej listy mailowej:
dopisz   wypisz

Ankieta

BazaDanych

    

Czy wiesz, że będąc zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu dostajesz dostęp do wielu dodatkowych informacji?? Jesteś ciekawy jakich? Zajrzyj tutaj by dowiedzieć się wiecej o rejestracji...
Copyright © 2018 by www.Biotech.dczt.wroc.pl